فروشگاه های همکف

شماره واحد: 41

نام فروشگاه: مارت کامپیوتر

چاپگر / سخت افزار

شماره تماس: 66955292

شماره واحد: 42

نام فروشگاه: ترابایت

لوازم جانبی

شماره تماس: 66412712

شماره واحد: 43

نام فروشگاه: پردازش انفورماتیک

لوازم جانبی / سخت افزار

شماره تماس: 66951300 - 66414066

شماره واحد: 44

نام فروشگاه: تکنو 2000

نرم افزار

شماره تماس: 66493581

شماره واحد: 45

نام فروشگاه: پاکچین

لپ تاپ / نرم افزار

شماره تماس: 66414089

شماره واحد: 46

نام فروشگاه: مدیا تک

لپ تاپ / تبلت

شماره تماس: 3 - 66962082

شماره واحد: 47

نام فروشگاه: میلان رایان

لپ تاپ / تبلت / کامپیوتر

شماره تماس: 66483990

شماره واحد: 48

نام فروشگاه: مارال

لپ تاپ

شماره تماس: 66973895
شماره تماس: 66414948 - 66960126

شماره واحد: 50

نام فروشگاه: ایران نوین

لپ تاپ / تبلت / کامپیوتر

شماره تماس: 9 - 66974045

شماره واحد: 51

نام فروشگاه: احسان کامپیوتر

سخت افزار

شماره تماس: 6- 66488055 - 66418121

شماره واحد: 52

نام فروشگاه: میثاق رایانه

لپ تاپ / لوازم جانبی

شماره تماس: 66491473

شماره واحد: 53

نام فروشگاه: تک دیتا

تبلت / لپ تاپ

شماره تماس: 66972279 - 66972278 - 66972277

شماره واحد: 54

نام فروشگاه: مهندسین فرآیند

سخت افزار / لوازم جانبی

شماره تماس: 66493454 - 66499427

شماره واحد: 55

نام فروشگاه: دریا کامپیوتر

لوازم جانبی / سخت افزار

شماره تماس: 11 - 66957109

شماره واحد: 56

نام فروشگاه: سایت کامپیوتر

لپ تاپ / لوازم جانبی

شماره تماس: 6 - 66978985 - 66401744

شماره واحد: 57

نام فروشگاه: دالای کامپیوتر

لپ تاپ / لوازم جانبی

شماره تماس: 66961440 - 66962110

شماره واحد: 58

نام فروشگاه: کام کامپیوتر

لپ تاپ / سخت افزار

شماره تماس: 66493249

شماره واحد: 59

نام فروشگاه: کارا کامپیوتر

لپ تاپ / تبلت

شماره تماس: 6 - 66404825

شماره واحد: 60

نام فروشگاه: رایان نگار

لپ تاپ / تبلت

شماره تماس: 2 -66499361
اولین  قبلی  1  2  3  4  بعدی  آخرین