فروشگاه های همکف

شماره واحد: 21

نام فروشگاه: رایانه دوستان

لپ تاپ / تبلت / کامپیوتر

شماره تماس: 8 - 66950107

شماره واحد: 22

نام فروشگاه: جام جم

سخت افزار

شماره تماس: 66491060 - 66415265

شماره واحد: 23

نام فروشگاه: آریان مهراس

لپ تاپ / تبلت / کامپیوتر

شماره تماس: 66979523 - 66979529

شماره واحد: 24

نام فروشگاه: تک دیتا

تبلت / لپ تاپ

شماره تماس: 6641939 - 66419011 - 66415314 - 66461641

شماره واحد: 25

نام فروشگاه: مدیا سنتر

لپ تاپ / کامپیوتر

شماره تماس: 6 - 66961875

شماره واحد: 26

نام فروشگاه: نیکان سیستم

لپ تاپ / کامپیوتر

شماره تماس: 66410279 - 66496270

شماره واحد: 27

نام فروشگاه: الماس کامپیوتر

لپ تاپ / لوازم جانبی

شماره تماس: 66412216

شماره واحد: 28

نام فروشگاه: سارنگ کامپیوتر

لپ تاپ / کامپیوتر

شماره تماس: 6 - 66953855

شماره واحد: 29

نام فروشگاه: نگین کامپیوتر

لپ تاپ / هارد

شماره تماس: 66499270

شماره واحد: 30

نام فروشگاه: عصر قائم

لپ تاپ / تبلت / کامپیوتر

شماره تماس: 66495352-66479153

شماره واحد: 31

نام فروشگاه: تندیس

سخت افزار

شماره تماس: 66956503

شماره واحد: 32

نام فروشگاه: پارس کامپیوتر

لپ تاپ / لوازم جانبی

شماره تماس: 66878391 - 66465758 - 66484221

شماره واحد: 33

نام فروشگاه: رویش سیستم

لپ تاپ / تبلت

شماره تماس: 5 - 66489243

شماره واحد: 34

نام فروشگاه: وایرشاپ

لپ تاپ / تبلت / لوازم جانبی

شماره تماس: 66401434 - 66401249

شماره واحد: 35

نام فروشگاه: سعید رایانه

لپ تاپ / کامپیوتر

شماره تماس: 66956230

شماره واحد: 36

نام فروشگاه: فتو کانون

لوازم جانبی

شماره تماس: 66419350 - 66498237

شماره واحد: 37

نام فروشگاه: صدف

شبکه / کامپیوتر

شماره تماس: 8 - 66970446

شماره واحد: 38

نام فروشگاه: یکتا سیستم

لپ تاپ / تبلت / لوازم جانبی

شماره تماس: 20 - 66966419

شماره واحد: 39

نام فروشگاه: سیما کامپیوتر

لپ تاپ / کامپیوتر / چاپگر

شماره تماس: 2 - 66492421

شماره واحد: 40

نام فروشگاه: نیکا

لپ تاپ / لوازم جانبی

شماره تماس: 66413584 - 66973539
اولین  قبلی  1  2  3  4  بعدی  آخرین