فروشگاه های طبقات

شماره واحد: 210

نام فروشگاه: گارانتی های لپ

لپ تاپ / گارانتی

شماره تماس: 66400000 , 66971757
شماره تماس:

شماره واحد: 301

نام فروشگاه: تجهیز رایانه مرآت

گارانتی

شماره تماس: 4 - 66490183

شماره واحد: 302

نام فروشگاه: ترابایت

لپ تاپ / سخت افزار

شماره تماس: 66476647

شماره واحد: 303

نام فروشگاه: دفتر ST

گارانتی / سخت افزار

شماره تماس: 66469032

شماره واحد: 304

نام فروشگاه: کامپیوتر هدف

تعمیرات / لوازم جانبی

شماره تماس: 66499969 , 66493398 , 66961857 , 66961858

شماره واحد: 305

نام فروشگاه: دفتر خدمات و گارانتی آراد

تعمیرات لپ تاپ / گارانتی

شماره تماس: 66476737
شماره تماس: 66461918 , 66490026

شماره واحد: 307

نام فروشگاه: خدمات کامپیوتر البرز

لپ تاپ / سخت افزار

شماره تماس: 66961874 , 66962084
شماره تماس: 8 - 66496527

شماره واحد: 309

نام فروشگاه: مینی کامپ کامپیوتر

سخت افزار

شماره تماس: 6 - 66490794

شماره واحد: 310

نام فروشگاه: گروه صدف

شبکه / سرور

شماره تماس: 66954110 , 66954152

شماره واحد: 311

نام فروشگاه: 311

شماره تماس:

شماره واحد: 401

نام فروشگاه: هوررخش

فروشگاه اینترنتی

شماره تماس: 66964909

شماره واحد: 402

نام فروشگاه: استار نوت بوک و کامپیوتر ولیعصر

تعمیرات / لپ تاپ

شماره تماس: 66966563

شماره واحد: 403

نام فروشگاه: رایان تهران

لپ تاپ / سخت افزار

شماره تماس: 66483984

شماره واحد: 404

نام فروشگاه: سارنگ نوین - گارانتی ایران IT

گارانتی / لوازم جانبی

شماره تماس: 66976923

شماره واحد: 405

نام فروشگاه: یکتا سیستم

Hardware

شماره تماس: 66966419

شماره واحد: 406

نام فروشگاه: کامپیوتر آلوارس

لوازم جانبی

شماره تماس: 66980135 , 66980153

شماره واحد: 407

نام فروشگاه: 407

شماره تماس: