فروشگاه های همکف

شماره واحد: 14

نام فروشگاه: مرآت کامپیوتر

شماره تماس: 66494696 - 66967126

انواع فلش و حافظه Transcend
هاردهای اکسترنال
مودم ADSL