فروشگاه های طبقات

شماره واحد: 201

نام فروشگاه: صدرا رایانه نوین

شماره تماس: 66973949

سی پی یو و اسپیکر
انواع مادر بردهای Asus / MSI