فروشگاه های طبقات

شماره واحد: 105

نام فروشگاه: شبکه آوای کوثر

شماره تماس: 90 - 66410589

 

فروش کلیه تجهیزات شبکه ( اکتیو – پسیو )
رادیو
آنتن وایرلس
مودم وایرلس
نصب و راه اندازی و اجرا شبکه