فروشگاه های طبقات

شماره تماس: 6 - 66461215

شماره واحد: 102

نام فروشگاه: دیتا رایان گستر ایرانیان

لپ تاپ / شبکه

شماره تماس: 66961440 - 66962110

شماره واحد: 103

نام فروشگاه: گارانتی رها

لپ تاپ / نرم افزار

شماره تماس: 66464515 , 66464517 , 66963420

شماره واحد: 104

نام فروشگاه: آسمان

لپ تاپ / تعمیرات

شماره تماس: 66403007

شماره واحد: 105

نام فروشگاه: شبکه آوای کوثر

شبکه

شماره تماس: 90 - 66410589

شماره واحد: 106

نام فروشگاه: 106

شماره تماس:

شماره واحد: 107

نام فروشگاه: 107

شماره تماس:

شماره واحد: 108

نام فروشگاه: لپ تاپ سفیر

تعمیرات لپ تاپ / سخت افزار

شماره تماس: 66976727 , 66976756

شماره واحد: 109

نام فروشگاه: 109

شماره تماس:

شماره واحد: 110

نام فروشگاه: پاکچین

نرم افزار

شماره تماس: 66414089
شماره تماس: 66971869 , 66971872

شماره واحد: 201

نام فروشگاه: صدرا رایانه نوین

سخت افزار

شماره تماس: 66973949

شماره واحد: 202

نام فروشگاه: جام جم

شماره تماس: 66491060 , 66415265

شماره واحد: 203

نام فروشگاه: نو اندیش آوران آوامهر

نرم افزار

شماره تماس: 66460238 , 66412011

شماره واحد: 204

نام فروشگاه: دیتا رایانه

تعمیرات لپ تاپ / سخت افزار

شماره تماس: 66477585

شماره واحد: 205

نام فروشگاه: ایران اسلات

سخت افزار / تعمیرات لپ تاپ

شماره تماس: 66404824

شماره واحد: 206

نام فروشگاه: 206

شماره تماس:

شماره واحد: 207

نام فروشگاه: مرکز فروش و خدمات چاپگر

چاپگر / تعمیرات

شماره تماس: 66483814 , 66483816 , 66413836 , 66485464
شماره تماس: 66957455 - 66957456

شماره واحد: 209

نام فروشگاه: فن آوران

تعمیرات لپ تاپ

شماره تماس: 66467804